Meteen naar de inhoud
Onderwerp:

Transitievergoeding

De wet bepaalt dat bij beëindiging van het dienstverband de werknemer recht heeft op een transitievergoeding.

De transitievergoeding is de compensatie die geldt in geval van opzegging na een verkregen ontslagvergunning (via het UWV) of ontbinding via de kantonrechter.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is de wettelijke transitievergoeding slechts een richtsnoer en kan hiervan zowel naar boven als naar onder toe worden afgeweken. Of en in welke mate wordt afgeweken van de transitievergoeding is onderwerp van onderhandelingen. .

Vragen en antwoorden over de transitievergoeding 2021