Meteen naar de inhoud
Onderwerp:

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding dat de werknemer beperkt in zijn mogelijkheden om te werken bij een andere mogelijk concurrerende werkgever.

Daarmee onderscheid een concurrentiebeding zich van een relatiebeding, waarbij het de werknemer wordt verboden voor zichzelf of via derden werkzaam te zijn voor of bij relaties van de huidige werkgever.

Meestal is aan een concurrentiebeding of relatiebeding een boete gekoppeld. Een dergelijk boetebeding is vaak zo geformuleerd dat de enkele overtreding van het beding ertoe leidt dat een boete wordt verbeurd (= verschuldigd wordt). Vaak is dan sprake van een eenmalige boete, vermeerderd met een aanvullende boete voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

concurrentiebeding

Vereisten voor een rechtsgeldig concurrentiebeding:

  • dient schriftelijk te zijn vastgelegd
  • dient te zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer
  • in principe alleen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd
  • bij contracten voor bepaalde tijd: alleen rechtsgeldig indien duidelijk is omschreven welk zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang de werkgever heeft bij het opleggen van het beding