Meteen naar de inhoud
Onderwerp:

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is één van de meest verstrekkende maatregelen die het arbeidsrecht kent. Om die reden zijn er in de wet strenge eisen hieraan gesteld. Op deze pagina bespreken wij achtergronden van ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet kan worden gegeven wanneer sprake is van een dringende redenen. Deze dringende redenen moeten zo ernstig zijn dat het van een werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat het dienstverband wordt voortgezet.

Voorbeelden van dringende redenen zijn:

  • diefstal of verduistering
  • bedrog
  • bedreiging
  • collega’s aanzetten dat het plegen van strafbare handelingen
  • werkweigering
  • stelselmatig niet opvolgen van redelijke instructies

Naast de verplichte aanwezigheid van een dringende reden voor ontslag, schrijft de wet voor dat het ontslag ‘onverwijld‘ moet zijn gegeven. Dit houdt in dat tussen het moment van constatering van de dringende reden en het ontslag op staande voet, niet al teveel tijd gelegen mag zijn. Er wordt een korte periode toegestaan voor onderzoek, maar die periode mag niet te lang zijn.

Daarnaast geldt dat gelijktijdig bij het ontslag op staande voet de redenen van dat ontslag aan de werknemer moeten worden medegedeeld.

Veel gestelde vragen ontslag op staande voet

arbeidsrechtspecialist.nl

Hulp nodig ?

Onze inzet maakt het verschil

Arbeidszaken kunnen soms erg complex zijn en vereisen een lange adem. Elke opdracht beginnen wij met het formuleren van een doelstelling: welke uitkomst wilt u bereiken? Naar die uitkomst proberen wij toe te werken.

Wij werken altijd samen met u, zodat u in controle bent gedurende de gehele zaak.