Meteen naar de inhoud
Onderwerp:

Ontslag wegens ziekte

In de wet is opgenomen dat een ziekte werknemer de eerste 24 maanden (2 jaar) van diens ziekte niet mag worden ontslagen

Dit wordt het opzegverbod tijdens ziekte genoemd. Gedurende deze 24 maanden is de werkgever verplicht om het loon bij ziekte door te betalen én kan het dienstverband in principe niet worden opgezegd.

Tijdens ziekte zijn zowel de werkgever als de werknemer verplicht de nodige re-integratieinspanningen te verrichten. Dit houdt in dat beiden alle op alles moeten zetten om te trachten weer zo snel aan het werk te gaan.

Hoe eindigt een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Na een periode van 24 maanden is de werkgever niet meer verplicht het loon bij ziekte door te betalen (tenzij er sprake is van een loonsanctie vanuit het UWV). Dit houdt echter niet in dat daarmee automatisch de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Hiervoor is nog een extra handeling nodig.

Mogelijkheden om het dienstverband na 2 jaar ziekte te beëindigen zijn:

  • Via het UWV: het aanvragen van een ontslagvergunning
  • Met wederzijds goedvinden: middels het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst

arbeidsrechtspecialist.nl

Hulp nodig ?