Meteen naar de inhoud
Onderwerp:

Vaststellings-overeenkomst

Arbeidskwesties worden steeds vaker afgerond met een akkoord. Officieel spreken wij dan van een beëindiging met wederzijds goedvinden.

De afspraken die partijen hebben gemaakt worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Met een vaststellingsovereenkomst ontstaat er in principe voor de werknemer recht op een werkeloosheidsuitkering. Dan moet wel alles in orde zijn.

Zo zal een zieke werknemer geen recht hebben op een Ziektewetuitkering indien deze een vaststellingsovereenkomst tekent.

Het blijft dan ook zowel voor de werkgever als de werknemer van groot belang dat deze goed controleert of alles in orde is.

Een vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan diverse voorwaarden, waaronder:

  • De naam en adresgegevens van beide partijen moeten zijn benoemd;
  • Duidelijk moet zijn dat de werkgever het initiatief heeft genomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen;
  • Er dient duidelijk opgenomen te zijn om welke reden het dienstverband eindigt;
  • Er moet zijn opgenomen dat er geen dringende reden voor het ontslag is;
  • Duidelijk moet zijn dat het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden;
  • Er dient bij de einddatum rekening gehouden te worden met de opzegtermijn;
  • De datum van de eindafrekening;
  • Waar en wanneer werknemer en de werkgever de overeenkomst hebben ondertekend.