Meteen naar de inhoud
Onderwerp:

Arbeidsmediation

Een conflict op de werkvloer

Werkstress, hoge kosten, een slechte motivatie, gebrek aan productiviteit of zelfs ziekmelding. Arbeidsconflicten hebben een negatieve invloed op uw organisatie, het is daarom belangrijk om het conflict te onderkennen en een oplossing te vinden waarin de beide partijen zich in kunnen vinden.

Miscommunicatie en voorvallen die te weinig, of de verkeerde, aandacht hebben gekregen, zijn vaak de oorzaak van het wederzijdse onbegrip en moeten opgelost worden.

Arbeidsmediation is een middel die ingezet kan worden om met beide partijen in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar een duurzame oplossing waarin de partijen zich kunnen vinden. De mediator (neutrale derde in het gesprek) kan onderscheid maken tussen de emotionele en inhoudelijke aspecten en daardoor de ‘blocking issues’ vinden.

De arbeidsmediator

Arbeidsrechtspecialist.nl heeft geen eigen arbeidsmediators in dienst en verwijst daarom altijd door naar externe mediators.

Voorwaarde daarbij is dat deze mediator aangesloten is bij het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De MfN is een federatie van mediatorsverenigingen en beroepsgroepen, waaronder gedragswetenschappers, notariaat, advocatuur en overheid, die samenwerken met het doel elkaar te versterken en aan te vullen. De mediators die toegelaten worden tot de MfN beschikken over de benodigde kwaliteitseisen en zijn 100% onafhankelijk en onpartijdig. Dit wordt regelmatig getoetst, daarnaast wordt gemonitord of de mediator zijn benodigde jaarlijkse punten haalt, doormiddel van nascholingen.

ArbeidsrechtSpecialist.nl heeft goede ervaring met SpeakingTerms uit Baarn

Het Arbeidsmediationproces

Deelname aan mediation is altijd vrijwillig, vertrouwelijk en vrijblijvend. Voordat het traject van start gaat tekenen alle partijen een mediationovereenkomst. Deze is rechtsgeldig en de partijen dienen zich te houden aan de voorwaarden die in de overeenkomst staan. Gemiddeld zijn er voor een traject drie tot vijf gesprekken nodig. Deze duren ongeveer twee uur. Na het laatste gesprek zal de uitkomst in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd, die de partijen ondertekenen.

Arbeidsmediation is geschikt bij:

  • arbeidsconflicten
  • ziekte- of verzuimconflicten (re-integratie)
  • verstoorde arbeidsrelaties
  • samenwerkingsconflicten